Home > de praktijk > klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoe gaan we in onze praktijk om met klachten? Wat kun je doen als je ergens niet tevreden over bent? Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Vertel ons wat je dwarszit
Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige, want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek
Het kan gebeuren dat we nét even geen tijd hebben als jij iets met ons wilt bespreken.
Dat is vervelend, maar we vragen je begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen.
Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Voor een onafhankelijk oordeel: de klachtencommissie KNOV
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van je klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Deze klachtencommissie is onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddeld de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30) via 088-0245123.

Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de klachtencommissie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen, bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zal je dan wél zelf moeten betalen.

Meer informatie
Uitgebreidere informatie over de klachtenregeling kun je vinden op www.klachtverloskunde.nl.