Home > zwangerschap > prenatale diagnostiek
Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek

Bij je eerste afspraak op de praktijk zullen we je - indien gewenst - informatie geven over prenatale screening of prenatale diagnostiek. Je kan hier alvast wat lezen over de verschillende onderzoeken.

Prenataal onderzoek is een verzamelnaam voor de onderzoeken die in de zwangerschap uitgevoerd kunnen worden om na te gaan of er bij je kind sprake is van bepaalde aangeboren afwijkingen. Je kan de onderzoeken indelen in twee categorieën, namelijk screening en diagnostiek.
Alle zwangeren kunnen een prenataal screeningsonderzoek laten verrichten, ongeacht leeftijd en gezondheid. Als hiervoor geen medische indicatie is, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

De screenings mogelijkheden zijn:
- de combinatietest lees meer  bekijk de brochure
- de NIPT lees meer TRIDENT-2
- het SEO (20 weken echo) lees meer

De diagnostische onderzoeken zijn:

- de vlokkentest lees meer
- de vruchtwaterpunctie  lees meer

Besef dat je met de bovengenoemde onderzoeken een aantal afwijkingen op kunt sporen, maar niet alle afwijkingen. De onderzoeken zijn dus geen garantie op een gezond kind. De afwijkingen die opgespoord kunnen worden, kunnen niet genezen worden.
Op de website onderzoek van mijn ongeboren kind kun je meer informatie over prenatale screening krijgen voor het nemen van een besluit.