praktijk

Zwanger zijn en bevallen is een bijzondere periode waarin iedere vrouw recht heeft op professionele verloskundige zorg. Wij bieden dit. Wij staan voor kwaliteit van zorg, persoonlijke begeleiding, aandacht en betrokkenheid voor jou en je partner.

kwaliteit

Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat we allemaal ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we werken volgens weten- schappelijk onderbouwde protocollen. Daarom nemen wij deel aan cursussen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld reanimatietrainingen.

Door middel van cliëntenenquêtes evalueren wij ons werk om zodoende de zorg te verbeteren. We willen graag bijdragen aan de verloskunde van de toekomst, daarom zal er soms een student verloskunde of arts in opleiding aanwezig zijn op het spreekuur.
Indien je hier bezwaar tegen hebt, mag je dit altijd aangeven.

Om de samenwerking in de zorgketen te bevorderen nemen wij actief deel aan overlegstructuren. Veiligheid is belangrijk. We nemen actief deel in het waarborgen van de veiligheid door middel van (bestuurlijke) functies binnen de regioteams en samenwerking met ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners.
Wij werken samen met de ziekenhuizen Amstelland, Amsterdam UMC lokatie AMC en OLVG west waar ook het Bevalcentrum west gelokaliseerd is. Wij maken deel uit van het Verloskundig Samenwerkings Verband van Ziekenhuis Amstelland . Hier vind je de samenwerkingsdocument geboortezorg van het VSV Amstelland.

Wij zijn aangesloten bij de EVAA, een vereniging van Verloskundigen in de regio Amsterdam en Amstelland. Deze vereniging maakt zich sterk voor regio- brede protocollen en cliëntgerichte zorg.  Zie www.EVAA.nl